Υιοθεσία

❝ H υπόθεση της υιοθεσίας είναι ένα λεπτό και προσωπικό ζήτημα για τον καθένα από εμάς για αυτό είναι σημαντικό να απευθυνόμαστε σε έναν έμπειρο, με εχεμύθεια δικηγόρο. ❞

iothesia

H υπόθεση της υιοθεσίας είναι ένα λεπτό και προσωπικό ζήτημα για τον καθένα από εμάς για αυτό είναι σημαντικό να απευθυνόμαστε σε έναν έμπειρο, με εχεμύθεια δικηγόρο και παράλληλα ικανό να καταλάβει τις ανάγκες μας και να μας στηρίξει πλήρως νομικά και συναισθηματικά.

Τα είδη της υιοθεσίας διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιθυμίες του/των υποψήφιου/ων θετού/ων γονέα/ων. Ειδικότερα υπάρχουν:

  • Η ιδιωτική υιοθεσία

  • Η δημόσια υιοθεσία

  • Η διακρατική υιοθεσία

Η υιοθεσία είναι μια πολύ σημαντική απόφαση στη ζωή ενός ζευγαριού ή και μόνο ενός ανθρώπου. Πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψιν όλες οι παράμετροι ώστε να εξασφαλιστεί  η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης. Για να γίνουν οι παραπάνω διαδικασίες το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι ένα ραντεβού με τους δικηγόρους μας ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δική σας περίπτωση. Έπειτα ξεκινάτε την συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων (εξετάσεις, πιστοποιητικά κλπ) και εν συνεχεία γίνονται όλες οι απαραίτητες από εμάς κινήσεις για την δίκη.

 

Πολύ σημαντική είναι η υποστήριξη που σας παρέχεται καθώς πρέπει να προετοιμαστείτε για μια σειρά από επισκέψεις κοινωνικών λειτουργών, εξετάσεις αλλά και ερωτήσεις που σκοπό θα έχουν να αποδείξουν αν πληροίτε τα ζητούμενα κατά το νόμο ώστε να υιοθετήσετε.

 

Ακολουθείτε λοιπόν από εμάς μια σειρά συναντήσεων ή τηλεφωνικών επικοινωνιών που σας εξηγούμε αναλυτικά τις κινήσεις που πρέπει να κάνετε.

iothesia

"ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ"

Scroll to Top