Συντάξεις

❝ Στο δικηγορικό μας γραφείο έχοντας πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον τομέα των συντάξεων, αναλαμβάνουμε με αποτελεσματικότητα & επαγγελματισμό την επίλυση ζητημάτων. ❞

suntaxis

Στο δικηγορικό μας γραφείο έχοντας πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον τομέα των συντάξεων, αναλαμβάνουμε με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό την επίλυση ζητημάτων που αφορούν υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.

 

Λόγω του αστάθμητου περιβάλλοντος στην χώρα μας αντιλαμβανόμαστε την ανασφάλεια που προκύπτει και έχουμε ως σκοπό να σας ενημερώσουμε για όλα τα δικαιώματα αλλά και τα οφέλη που μπορείτε να εξασφαλίσετε, ώστε να βελτιώσουμε μαζί το ποσό των αποδοχών σας αλλά και το χρονικό όριο που θα βγείτε στη σύνταξη.

Πιο αναλυτικά σας ενημερώνουμε:

 

  • Σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Με αναλυτική και εξατομικευμένη προσυνταξιοδοτική γνωμοδότηση, την καταμέτρηση των χρόνων ασφάλισης σας στα ασφαλιστικά ταμεία, τον καθορισμό των συνταξίμων αποδοχών και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που δικαιούστε σαν υποψήφιος συνταξιούχος.
  • Για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
  • Σχετικά με τις δυνατότητες υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Σε κάθε πρόβλημα που εν γένει προκύπτει κατά την διαδικασία απονομής κάθε σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).

Επιπρόσθετα, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης και χορήγησης εφάπαξ με όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αυτό απαιτεί από την αρχή μέχρι το τέλος.

suntaxis

"ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ"

Scroll to Top