Πλαστογραφία

❝ Το έγκλημα της πλαστογραφίας θεσπίστηκε προκειμένου να προστατευτεί η ασφάλεια των συναλλαγών και η δικαιολογημένη ανάγκη των συναλλασσομένων στην πιστοποίηση της γνησιότητας των πάσης φύσεως εγγράφων. ❞

Το έγκλημα της πλαστογραφίας θεσπίστηκε προκειμένου να προστατευτεί η ασφάλεια των συναλλαγών και η δικαιολογημένη ανάγκη των συναλλασσομένων στην πιστοποίηση της γνησιότητας των πάσης φύσεως εγγράφων. Πλαστογραφία υπάρχει όταν κανείς καταρτίζει (εξ αρχής) πλαστό έγγραφο ή νοθεύει ένα γνήσιο, με σκοπό να παραπλανήσει, με τη χρήση του, άλλον, αναφορικά με γεγονός, που μπορεί να έχει (έννομες) συνέπειες.

 

Σύμφωνα με τον ορισμό, για να υπάρχει αδίκημα πλαστογραφίας, πρέπει το πλαστό έγγραφο να είναι ικανό να παράξει έννομες συνέπειες . Αν το έγγραφο, παρότι παραποιημένο, δεν μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, να παραπλανήσει δηλαδή άλλον σε ενέργεια, δεν υφίσταται πλαστογραφία.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις πλαστογραφίας και μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε.

plastografia

"ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ"

Scroll to Top