Μισθώσεις Ακινήτων

❝ Μίσθωση ακινήτου είναι η σύμβαση με την οποία ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την    υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση ακινήτου (μίσθιο), δηλαδή την κατοχή αυτού, στον    μισθωτή (ενοικιαστή). ❞

Μίσθωση ακινήτου είναι η σύμβαση με την οποία ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση ακινήτου (μίσθιο), δηλαδή την κατοχή αυτού, στον μισθωτή (ενοικιαστή), και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση.

 

misthwseis akinhtwn
Το σύνηθες πρόβλημα που προκύπτει στις μισθώσεις ακινήτων είναι η μη πληρωμή μισθώματος. Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, αλλά και αποφασιστικότητα από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες αφού οι λύσεις ποικίλλουν αλλά δεν εφαρμόζονται σε όλες τι περιπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την σύναψη/ λύση της μίσθωσης ώστε να εξασφαλίζεται από την αρχή όλα τα νόμιμα δικαιώματα σας και να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι απέναντι σε οικονομικές εκκρεμότητες που τυχόν βαρύνουν το ακίνητο σας.
Ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα, εφόσον κριθεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και αποζημίωση με καταγγελία της σύμβασης εάν υπάρχει κακή χρήση του μισθίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την μη καταβολή μισθωμάτων και τα δικαιώματα σας μπορεί να σας δώσει και ο εξειδικευμένος δικηγόρος του γραφείου μας ώστε βάσει των δικών σας αναγκών να βρεθεί η πιο γρήγορη και αξιόπιστη λύση.
misthwseis akinhtwn

"ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ"

Scroll to Top