Κληρονομικό

❝ Όλοι, σε κάποια στιγμή της ζωής μας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ζητήματα που άπτονται του κληρονομικού δικαίου, είτε περιήλθε σε μας η κληρονομία ή κληροδοσία κάποιου δικού μας προσώπου, είτε επιθυμούμε να τακτοποιήσουμε την περιουσία μας μετά το θάνατό μας.❞

klhronomiko

Όλοι, σε κάποια στιγμή της ζωής μας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ζητήματα που άπτονται του κληρονομικού δικαίου, είτε περιήλθε σε μας η κληρονομία ή κληροδοσία κάποιου δικού μας προσώπου, είτε επιθυμούμε να τακτοποιήσουμε την περιουσία μας μετά το θάνατό μας, συντάσσοντας διαθήκη.

 

O ρόλος των δικηγόρων μας είναι καταλυτικός αφού σαν σκοπό έχουμε να συγκεντρωθούν όλα τα αναγκαία έγγραφα για να αποφύγουμε τις χρονοτριβές τις γραφειοκρατίας- να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσης σας και με αυτό το τρόπο να σας ενημερώσουμε ποια είναι τα δικαιώματά σας και ο καλύτερος τρόπος προστασίας τους.

Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή φυσικά δίνεται και στις κληρονομικές διαφορές πάντα με τη δέουσα προσήλωση στις λεπτές ισορροπίες που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις.

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας ή προβλήματος μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε μαζί να σας βοηθήσουμε να βρείτε την καταλληλότερη για εσάς λύση.

klhronomiko

"ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ"

Scroll to Top