diazugia express

Διαζύγια – Εξπρές

Νόμος του κράτους τα διαζύγια-εξπρές τέλος στην πολύμηνες καθυστερήσεις στα Πρωτοδικεία.

Νόμος του κράτους τα διαζύγια-εξπρές μέσω συμβολαιογράφου, τέλος στην πολύμηνες καθυστερήσεις στα Πρωτοδικεία.

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201/22-12-2017) επιφέρει αλλαγές σε βασικά νομοθετήματα που αφορούν Συναινετικό Διαζύγιο. Βασική προϋπόθεση το ζευγάρι να έχει αποφασίσει συναινετικά να προχωρήσει στη λύση του γάμου και να έχει ρυθμίσει και συμφωνήσει τα θέματα της επιμέλειας των ανήλικων παιδιών του. Μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα με την παρουσία ή όχι των πρώην συζύγων, αφού δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να μην είναι παρόντες στην συμβολαιογραφική πράξη, αλλά να εξουσιοδοτήσουν τους δικηγόρους τους, η λύση ενός γάμου είναι πλέον υπόθεση λίγης ώρας. Οι σημαντικότερες αλλαγές: Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4509/2017 :


– Η πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους πρέπει να δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
– Η έγγραφη συμφωνία των δύο μερών για την λύση του γάμου και την ρύθμιση της επιμέλειας υποβάλλονται στον συμβολαιογράφο τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την συμφωνία.
– Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Ακολουθούν οι απαιτούμενες υπογραφές από τους συζύγους ή μόνο τους δικηγόρους τους (εάν έχουν πληρεξούσιο).
– Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να ρυθμιστεί με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
– Ακολουθεί η κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος.
– Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, η λύση του παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία συνοδεύεται από την συμβολαιογραφική πράξη. Η αίτηση με την παραγγελία του εισαγγελέα συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει η εκκλησία που τελέστηκε ο γάμος. Το στάδιο αυτό είναι υποχρεωτικό για την πνευματική λύση του γάμου.
– Με τον ίδιο νόμο, όποιος παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχθεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Τέλος, όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται στη συμφωνία που έχει επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο στο θέμα της επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά, τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον, έξι μηνών.

Οι Σχετικές Διατάξεις όπως τροποποιούνται απο το νέο νόμο 4509/2017 Αστικός Κώδικας- Συναινετικό Διαζύγιο

Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «?ρθρο 1438 Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.».


Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «?ρθρο 1441 


1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.


3.α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».

6. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.

7. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική».

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας- Ασφαλιστικά Μέτρα Η παράγραφος 6 του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο μονομελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέμβαση και η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά.»


Ποινικός Κώδικας- Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«?ρθρο 358 Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία 1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. 2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»


Πηγή:e-nomothesia.gr

Scroll to Top