Απονομή Σύνταξης

❝ Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης παρέχοντας τις κάτωθι εξειδικευμένες υπηρεσίες ❞

aponomi-suntaxis (1) (1)

Στην σημερινή εποχή των συνεχών τροποποιήσεων στις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,το δικηγορικό μας γραφείο με την εξειδικευμένη γνώση και συνεχή ενημέρωση, παρέχει στους πελάτες του σύγχρονες και άρτιες νομικές υπηρεσίες πάντα με γνώμονα την συνέπεια, τον επαγγελματισμό και κυρίως την πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του.

Ειδικότερα στον τομέα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, αναλαμβάνουμε την πλήρη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης παρέχοντας τις ανωτέρω εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να κλείσετε ραντεβού για να μελετηθεί η περίπτωση σας εξατομικευμένα.

aponomi-suntaxis2 (1) (1)

"ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ"

Scroll to Top